Geschiedenis

Op de Pr. Clausschool in Linschoten is het traditie dat de kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan een nachtje mogen slapen op de boerderij. Als zij de volgende ochtend weer op school komen, wil diezelfde traditie dat ouders van deze kinderen een kort toneelstukje opvoeren. Zo ook in 1995. Een aantal van deze ouders beviel het toneelspelen zo goed, dat besloten werd hiermee door te gaan. In de eerste jaren speelden wij in de gemeenschapsruimte van de Pr. Clausschool, maar al gauw breidde de club zich uit, werden de stukken groter en mooier, met steeds professionelere techniek, zodat wij in 1998 voor het eerst in de grote zaal van zalencentrum De Vaart gingen optreden. Dit alles heeft geresulteerd in de officiële oprichting van onze vereniging in december 1999.

Er wordt door ons jaarlijks opgetreden voor de basisscholieren van Linschoten en Montfoort. Om dit te kunnen financieren, houden wij ook altijd een (betaalde) avondvoorstelling voor volwassenen. Wij streven er daarom ook naar om een familiemusical op te voeren, die leuk is voor alle leeftijden.

Tevens wordt er door ons sinds 2005 minimaal één keer per 2 jaar een stuk voor volwassenen opgevoerd. Dit varieert van volkstoneel en komedies tot eenakters en thrillers. Wij proberen ons publiek telkens weer te verrassen met onze stukkeuze.

Ook kunt u leden van onze vereniging regelmatig tegenkomen in het dorp, waar wij al jarenlang onze medewerking verlenen aan Open Monumentendag en Burendag.

IMG_20150803_0001Eén van onze eerste producties: “Hotel Mesjogge”

Reacties zijn gesloten.